Szanowni Państwo, z dniem 31.10.2020 Dagma zakończyła współpracę dystrybucyjną z Barracuda Networks. W związku z tym wsparcie techniczne jest świadczone w ograniczonym zakresie. Część zgłoszonych przez Państwa spraw jest przekazywana bezpośrednio do producenta. W szczególności dotyczy to procesu wymiany urządzeń (RMA), w którym – z powodu decyzji producenta – nie jesteśmy już w stanie pomóc.

Co dalej?

Szukasz rozwiązania NG Firewall?

Sprawdź Stormshield

Szukasz produktu do ochrony poczty?

Sprawdź ESET Mail Security

Kontrola obrotu

DAGMA sp. z o.o. przestrzega tzw. kontroli obrotu towarami tzw. podwójnego zastosowania (ang. „dual-use”), czyli takimi, które mają zastosowanie cywilne, ale potencjalnie mogą zostać wykorzystane dla celów militarnych. Kontrola obrotu wymaga dopełnienia specjalnych procedur przez strony transakcji i wiąże się przede wszystkim z koniecznością uzyskania stosownych zezwoleń na dokonanie czynności podlegającej kontroli oraz obowiązkiem prowadzenia ewidencji transakcji.

Wymagania te zostały wprowadzone celem ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego poszczególnych państw i zapewnienia prawidłowego przebiegu transakcji obejmujących towary dual-use.

DAGMA sp. z o.o., jako dystrybutor rozwiązań zaliczanych do produktów podwójnego zastosowania, z uwagi na treść przepisów prawa unijnego, jak i prawa krajowego, informuje partnerów handlowych, jak i klientów końcowych o konieczności postępowania zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi.

DAGMA sp. z o.o., aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo sprzedaży produktów z naszej oferty posiada certyfikaty ISO 9001 i WSK. Informacje na temat obowiązujących przepisów związanych z kontrolą obrotu towarów podwójnego zastosowania znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania

W razie pytań związanych z tematyką kontroli obrotu w DAGMA sp. z o.o. prosimy o kontakt drogą mailową: wsk@dagma.pl

Przejdź do: Oświadczenie końcowego użytkownika produktu podwójnego zastosowania

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą towarami technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.