Szanowni Państwo, z dniem 31.10.2020 Dagma zakończyła współpracę dystrybucyjną z Barracuda Networks. W związku z tym wsparcie techniczne jest świadczone w ograniczonym zakresie. Część zgłoszonych przez Państwa spraw jest przekazywana bezpośrednio do producenta. W szczególności dotyczy to procesu wymiany urządzeń (RMA), w którym – z powodu decyzji producenta – nie jesteśmy już w stanie pomóc.

Co dalej?

Szukasz rozwiązania NG Firewall?

Sprawdź Stormshield

Szukasz produktu do ochrony poczty?

Sprawdź ESET Mail Security

Barracuda Forensics and Incident Response

Kompleksowe rozwiązania z zakresu informatyki śledczej i reakcji na incydenty

Natychmiastowa odpowiedź na ataki za pośrednictwem poczty e-mail

Po zgłoszeniu szkodliwej wiadomości działowi IT, Barracuda Forensics and Incident Response umożliwia wyszukanie wszystkich użytkowników, którzy otrzymali wiadomość od tego samego nadawcy lub o tym samym temacie. Dzięki zautomatyzowanej reakcji wszystkie niebezpieczne wiadomości zostaną natychmiast usunięte, a administrator w razie potrzeby może wysłać użytkownikom ostrzeżenie o danym zagrożeniu wraz z instrukcją dalszego postępowania.

Zminimalizuj szkody

Poza możliwością zlokalizowania niebezpiecznych wiadomości, Barracuda Forensics and Incident Response pozwala ustalić, którzy użytkownicy kliknęli zainfekowany link. W oparciu o tę informację można rozesłać komunikat z poleceniem zaktualizowania hasła, żeby ograniczyć negatywne konsekwencje ataku, a samych pracowników skierować na dodatkowe szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Wykorzystaj zdobytą wiedzę by chronić się przed przyszłymi atakami

Barracuda Forensics and Response oferuje rozbudowane narzędzia analityczne, dzięki którym można wykorzystać informacje uzyskane podczas skanowania wiadomości e-mail by w przyszłości lepiej identyfikować potencjalne zagrożenia. Przykładowo możliwe jest ustalenie krajów, z którymi pracownicy najczęściej prowadzą korespondencję, by chronić się przed atakami pochodzącymi z innych regionów. Dzięki takiej wiedzy możliwe jest skuteczne zabezpieczenie firmy przed zagrożeniami, które w innym wypadku pozostałyby niezauważone.

eKonferencje online

Chcesz poznać rozwiązania Barracuda? Weź udział w serii eKonferencji online.

Bez wyjazdów, bez kosztów!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

warning
warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning