Szanowni Państwo, z dniem 31.10.2020 Dagma zakończyła współpracę dystrybucyjną z Barracuda Networks. W związku z tym wsparcie techniczne jest świadczone w ograniczonym zakresie. Część zgłoszonych przez Państwa spraw jest przekazywana bezpośrednio do producenta. W szczególności dotyczy to procesu wymiany urządzeń (RMA), w którym – z powodu decyzji producenta – nie jesteśmy już w stanie pomóc.

Co dalej?

Szukasz rozwiązania NG Firewall?

Sprawdź Stormshield

Szukasz produktu do ochrony poczty?

Sprawdź ESET Mail Security

Office 365 Protection

Zabezpiecz jeden z najczęstszych wektorów ataku

Dlaczego należy zabezpieczać dane Office 365?

Najczęstszą przyczyną utraty danych w przypadku rozwiązań SaaS, takich jak Microsoft Office 365, jest ich celowe lub przypadkowe usunięcie przez użytkownika – zjawisko to dotyczy blisko 70 procent wszystkich przypadków utraty danych. Oprócz tego zagrożeniem dla cyfrowych zasobów mogą okazać się również błędy w konfiguracji, problemy z synchronizacją po stronie klienta, a także ataki ransomware.

Choć Microsoft Office 365 oferuje podstawowe opcje odzyskiwanie danych m.in. poprzez kosz i retencję wiadomości, to główny nacisk przy projektowaniu usługi został położony na zagwarantowanie jej stałej dostępności. To użytkownik powinien zadbać o to, by przechowywane w niej dane były poprawnie zabezpieczone. Barracuda Cloud-to-Cloud Backup to kompleksowe, skalowalne i opłacalne finansowo rozwiązanie bezpieczeństwa dla usługi Office 365.

Co chronimy?

Barracuda Cloud-to-Cloud Backup pozwala zabezpieczyć wszystkie Twoje dane z Office 365 w ramach bezpiecznej chmury Barracuda Cloud Storage, bez konieczności inwestowania w dodatkową infrastrukturę. Tworzenie kopii może odbywać się na żądanie lub automatycznie, o wybranej przez użytkownika porze. Wszystkie zasoby zebrane w ramach Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive for Business są deduplikowane i kompresowane przed wysłaniem do Barracuda Cloud, w celu oszczędzania transferu i przestrzeni dyskowej.

  • Exchange Online. Chroniona jest cała struktura folderów dla skrzynki pocztowej wszystkich użytkowników, łącznie z wiadomościami i załącznikami.
  • OneDrive for Business. Chronione są wszystkie pliki i foldery z katalogu Dokumenty.
  • SharePoint Online. Ochronie podlegają wszystkie dane zebrane w ramach witryn zespołowych i publicznych.

Szybkie i łatwe odzyskiwanie danych

Wszystkie dane z Office 365 zapisane w Barracuda Cloud są przechowywane w sposób umożliwiający ich łatwe wyszukiwanie i szybki dostęp z dowolnego miejsca na świecie z połączeniem internetowym. W zależności od potrzeb można przywracać zarówno pojedyncze pliki, jak i dane całej organizacji. Wszystkie wiadomości, foldery oraz całe skrzynki pocztowe mogą zostać odtworzone w ich oryginalnej lokalizacji, w innej lokalizacji w ramach tego samego konta, a nawet na zupełnie innym koncie. Można je także pobrać do użytku offline.

Jeśli szukasz konkretnego pliku lub wiadomości, ale nie jesteś pewien gdzie się znajduje, możesz skorzystać z rozbudowanej wyszukiwarki. Dane można przeszukiwać także w oparciu o datę przy wykorzystaniu wbudowanego kalendarza. Odzyskane zasoby są kompresowane w celu oszczędzania transferu i skrócenia czasu pobierania.

Rozbudowane statystyki i raportowanie

Szczegółowe raporty to dla administratorów IT jeden z najważniejszych komponentów narzędzia do backupu. Barracuda Cloud-to-Cloud Backup pozwala na bieżąco monitorować wszystkie utworzone kopie bezpieczeństwa, oferując pełny wgląd we kluczowe informacje na ich temat. Raport na temat zabezpieczonych danych wraz z podsumowaniem wszystkich wykonanych na nich operacji jest dostarczany w formie zautomatyzowanych powiadomień e-mail.

W konsoli zarządzania można znaleźć informacje o wszystkich wykonanych kopiach bezpieczeństwa w formie czytelnych wykresów. Oprócz podstawowych parametrów, takich jak liczba i rozmiar przechowywanych plików, statystyki uwzględniają również bardziej szczegółowe dane dotyczące m.in. efektywności kompresji. Informacje o wszystkich działaniach podejmowanych z pomocą Barracuda Cloud-to-Cloud Backup Interface gromadzone są w formie szczegółowych logów.

eKonferencje online

Chcesz poznać rozwiązania Barracuda? Weź udział w serii eKonferencji online.

Bez wyjazdów, bez kosztów!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

warning
warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning