Szanowni Państwo, z dniem 31.10.2020 Dagma zakończyła współpracę dystrybucyjną z Barracuda Networks. W związku z tym wsparcie techniczne jest świadczone w ograniczonym zakresie. Część zgłoszonych przez Państwa spraw jest przekazywana bezpośrednio do producenta. W szczególności dotyczy to procesu wymiany urządzeń (RMA), w którym – z powodu decyzji producenta – nie jesteśmy już w stanie pomóc.

Co dalej?

Szukasz rozwiązania NG Firewall?

Sprawdź Stormshield

Szukasz produktu do ochrony poczty?

Sprawdź ESET Mail Security

Rozwiązania Barracuda dla Google Cloud Platform

Chroń swoje dane i aplikacje zgromadzone w GCP za pomocą zaprojektowanych specjalnie w tym celu rozwiązań Barracuda CloudGen Firewall

Bezpieczna
migracja

Przenieś swoje firmowe zasoby do GCP, zachowując znajomy interfejs i narzędzia.

 
Bezpieczny dostęp
zdalny

Barracuda zabezpiecza dostęp zdalny do środowiska GCP dzięki granularnemu systemowi uprawnień.

 
Automatyczna implementacja zabezpieczeń

Dzięki rozbudowanym API administratorzy mogą wykorzystać znajome narzędzia by zautomatyzować zadania z zakresu bezpieczeństwa.

Zaufaj pionierom

Barracuda CloudGen Firewall serii F był pierwszym rozwiązaniem typu nextgen firewall certyfikowanym i zatwierdzonym do użytku na platformie GCP.

W ramach modelu współdzielonej odpowiedzialności to użytkownicy są odpowiedzialni za należyte zabezpieczenie danych przenoszonych do chmury. Najlepiej wykorzystać w tym celu rozwiązanie zaprojektowane z myślą o danej platformie docelowej i w pełni z nią zintegrowane.

Chroń zasoby zgromadzone w chmurze

Dla większości organizacji pierwszym krokiem podczas przechodzenia na infrastrukturę chmurową jest migracja wszystkich dotychczasowych procesów z infrastruktury lokalnej do GCP. Choć aplikacje działające w środowisku chmurowym działają dokładnie tak samo jak w lokalnym, to ich skuteczne zabezpieczenie stawia przed administratorami nowe wyzwania.

Dzięki Barracuda dla GCP możesz wykorzystać do ochrony aplikacji webowych tę samą architekturę referencyjną, co dla lokalnych rozwiązań WAF i firewall. Dzięki temu zapewnienie bezpieczeństwa procesom w ramach GCP staje się szybsze i dużo łatwiejsze.

Chroń dostęp do chmury GCP

Jednym z największych wyzwań podczas przenoszenia infrastruktury do chmury jest zapewnienie bezpiecznego, zdalnego dostępu wszystkim użytkownikom. Nie jest to łatwe, ponieważ zazwyczaj korzystają oni z pełnego przekroju różnych urządzeń, począwszy od komputerów stacjonarnych, aż po smartfony. Większość z nich posiada podatności, które w konsekwencji mogą narażać bezpieczeństwo całej infrastruktury.

CloudGen Firewall pomaga rozwiązać ten problem, wykorzystując wbudowanego klienta VPN. Dzięki granularnemu zarządzaniu dostępem definiowanemu osobno na poziomie użytkowników i aplikacji dodatkowo podnosi on bezpieczeństwo podczas realizowania kluczowych zadań w firmowej chmurze.

Zautomatyzowana implementacja zabezpieczeń

W przypadku infrastruktury lokalnej zabezpieczenia stosowane są najczęściej na poziomie sieci. W przypadku chmury sytuacja wygląda trochę inaczej, a rozwiązania bezpieczeństwa mogą być implementowane bezpośrednio w aplikacjach za pomocą API. Wykorzystując narzędzia do orkiestracji możliwa jest implementacja CloudGen WAF w aplikacjach w chwili ich uruchomienia.

eKonferencje online

Chcesz poznać rozwiązania Barracuda? Weź udział w serii eKonferencji online.

Bez wyjazdów, bez kosztów!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

warning
warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning