Szanowni Państwo, z dniem 31.10.2020 Dagma zakończyła współpracę dystrybucyjną z Barracuda Networks. W związku z tym wsparcie techniczne jest świadczone w ograniczonym zakresie. Część zgłoszonych przez Państwa spraw jest przekazywana bezpośrednio do producenta. W szczególności dotyczy to procesu wymiany urządzeń (RMA), w którym – z powodu decyzji producenta – nie jesteśmy już w stanie pomóc.

Co dalej?

Szukasz rozwiązania NG Firewall?

Sprawdź Stormshield

Szukasz produktu do ochrony poczty?

Sprawdź ESET Mail Security

Rozwiązania Barracuda dla Microsoft Azure

Chroń swoje dane i aplikacje działające w Microsoft Azure dzięki skalowalnym rozwiązaniom Barracuda CloudGen Firewall.

Najwyższy poziom ochrony dla aplikacji w chmurze

Barracuda CloudGen Firewall i Web Appliaction Firewall for Azure pozwalają skutecznie zabezpieczyć aplikacje działające w środowisku Azure przy zachowaniu wysokiej wydajności i możliwości automatyzacji najważniejszych zadań.

Chroń zasoby zgromadzone w chmurze

Migracja do chmury Azure przynosi szereg korzyści, takich jak wysoka skalowalność, ale to w dalszym ciągu na Tobie spoczywa obowiązek, by odpowiednio zabezpieczyć swoje dane i aplikacje.

 
Bezpieczny dostęp
zdalny

Sam w sobie Azure pozwala wyłącznie na ograniczoną liczbę jednoczesnych połączeń z Twoimi aplikacjami. Barracuda umożliwia obejście tych limitów, zapewniając stały dostęp wszystkim użytkownikom.

 
Zarządzaj środowiskami hybrydowymi

Barracuda pozwala na komfortowe zarządzanie środowiskami hybrydowymi, łączącymi infrastrukturę lokalną i chmurową, z poziomu pojedynczej konsoli. Nie musisz korzystać z rozwiązań różnych dostawców lub rezygnować z części funkcjonalności – w Barracuda znajdziesz wszystko w jednym miejscu.

Stosuj najlepsze praktyki Microsoft Azure

Barracuda CloudGen WAF i Firewall zostały zaprojektowane z uwzględnieniem najlepszych praktyk Microsoft Azure:

  • Integracja z Azure Security Center (ASC) i Operation Management Service (OMS) by skutecznie wykorzystać inne funkcje Azure związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem
  • Wykorzystanie szablonów ARM w celu ułatwienia wdrożenia, a także szablonów umożliwiających automatyczne wdrożenie Multi-P/Multi-NIC, VSS i innych standardowych konfiguracji
  • Wykorzystanie wbudowanego mechanizmu Azure Load Balancers (ALB) w celu zarządzania ruchem i zapewnienia jak najwyższej wydajności
  • Wykorzystanie klastrów w celu zapewnienia wysokiej skalowalności, dzięki czemu reagowanie na zmieniające się zapotrzebowania staje się znacznie łatwiejsze

Zautomatyzowana implementacja zabezpieczeń

W przypadku infrastruktury lokalnej zabezpieczenia stosowane są najczęściej na poziomie sieci. W przypadku chmury sytuacja wygląda trochę inaczej, a rozwiązania bezpieczeństwa mogą być implementowane bezpośrednio w aplikacjach za pomocą API. Wykorzystując narzędzia do orkiestracji, takie jak Puppet, możliwa jest implementacja CloudGen WAF w aplikacjach w chwili ich uruchomienia.

Barracuda CloudGen WAF API, dostępne publicznie na platformie GitHub, pozwalają wykorzystać funkcjonalność oferowaną przez platformy do orkiestracji bez ingerowania w funkcjonalność oraz interfejs aplikacji. Upraszcza to proces ich tworzenia, eliminując konieczność ręcznej implementacji zabezpieczeń.

eKonferencje online

Chcesz poznać rozwiązania Barracuda? Weź udział w serii eKonferencji online.

Bez wyjazdów, bez kosztów!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

warning
warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning