Rozwiązania Barracuda przeciwko Ransomware

Chroń swój biznes przed atakami typu Ransomware

Czy wiesz, że...

  • 47% firm zostało dotkniętych atakiem typu ransomware.
  • FBI informuje, że tylko w pierwszym kwartale 2016 roku na konta cyberprzestępców wpłynęła kwota ponad 209 milionów dolarów.
  • 59% infekcji ransomware jest dokonywanych poprzez dodanie zainfekowanego oprogramowania do załączników e-mail lub adresów URL.

Co to jest Ransomware?

Ransomware to nic innego jak rodzaj złośliwego oprogramowania, które poprzez zainfekowanie komputera lub urządzenia mobilnego blokuje dane na nich zawarte i zmusza użytkownika do zapłacenia okupu celem ich odzyskania.

Ransomware to obecnie największe wyzwanie związane z bezpieczeństwem informatycznym, które dotyka nie tylko duże, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa.

Cyberprzestępcy wykorzystują różne sposoby infekcji m.in. poprzez dodanie spreparowanego załącznika do wiadomości e-mail, wykorzystując niespójności w zabezpieczeniach systemu czy poprzez wykorzystanie ruchu sieciowego i ruchu aplikacyjnego. Dlatego tak ważna jest kompleksowa ochrona, która potrafi zabezpieczyć wszystkie powyższe wektory ataku.

Wykrywanie infekcji

Wykryj ransomware i inne zaawansowane zagrożenia używając automatycznych skanerów zagrożeń online (oferowanych bezpłatnie) oraz innych zaawansowanych, wielowarstwowych technologii ochronnych (w tym tzw. sandboxing).

+ Więcej

Ochrona

Zapobiegaj infekcjom w swojej sieci z produktami Barracuda Networks - poprzez ochronę poczty e-mail, aplikacji webowych oraz ruchu WWW

+ Więcej

Odzyskiwanie danych

Szybko i łatwo odzyskaj utracone dane dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom tworzenia backupu. Dzięki kopiom zapasowym ochronisz firmę przed utratą danych i szybko wrócisz do prowadzenia biznesu.

+ Więcej

eKonferencje online

Chcesz poznać rozwiązania Barracuda? Weź udział w serii eKonferencji online.

Bez wyjazdów, bez kosztów!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

warning
warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska tel: 32 259 11 46, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning